2.28.2014

An Appalling Sign

I had a bad dream earlier...

"I saw partner with Someone much older and better looking, and they are having brunch, both seems very happy and sweet at the same time.."

2.21.2014

Rosas ng Pateros

Ika-9 ng Pebrero, 2014, ipinagdiwang ng Pateros ang kanilang Pistang-Bayan sa ngalan ng kanilang pintakasi na si Santa Marta. Dahil ako ay isang deboto, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na sumama at makilahok sa nasabing kapistahan.

Lucas 10:38-42

38 
Nangyari, nang sila ay nagpatuloy, na siya ay pumasok sa isang nayon. Isang babaeng nagngangalang Marta ang tumanggap sa kaniya sa kaniyang bahay. 39 Siya ay may kapatid na babaeng tinatawag na Maria, na umupo sa paanan ni Jesus. Sa pag-upo ni Maria, siya ay nakinig sa salita ni Jesus. 40 Si Marta ay abalang-abala sa maraming paglilingkod. Lumapit siya kay Jesus at sinabi: Panginoon, hindi ba mahalaga sa iyo na iwanan ako ng aking kapatid na naglilingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kaniya na tulungan ako.
41 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Marta, Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. 42 Mayroong isang kinakailangan at pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kaniya.2.17.2014

Starting Over Again


The movie is a take away from your regular Rom-Com flicks; Star Cinema took advantage of Direk Olivia Lamasan wide range experience in directing heart-felt films like Milan, In the Name of Love and The Mistress to name a few.

2.04.2014

Burdado

when i was young, my Mom & Dad constantly remind me that Tattoos are for bad people, yung tipong pang sanggano sa kanto o taong galing sa kulungan. Mga taong iiwasan mo kung nasa katinuan ka ng pag-iisip o bubungguin mo kung wala ka nang balak mabuhay sa mundo. Pag may makakasakay ako dati sa jeep na burdado, I will keep an eye on him thinking na he might robe me or worst the whole jeep.. ganyan mentality ko...
until..
sorry mom & dad..
cant help it.